Natura

Natura nie łamie swych praw
                         Leonardo da Vinci

Nad rzeką

Słońce


Bagienne taplanie
Barwy jesieni
Bieszczady
Leśnie ostępy
Morza szum
Nad jeziorem
Zima trzyma