Wstępy

Bez nazwy-1


Konie, dumne konie,
zasłuchane w szumy traw,
lekkie i swobodne,
jak na czystym niebie ptak.
Kiedy tak patrzę,
do biegu się rwą,
chciałbym uciec stąd,
chciałbym gnać za swą tęsknotą

(Wschód słońca w stadninie koni, K. Dzikowski)

               Wstępy to doroczny jarmark koni zimnokrwistych odbywający się w Skaryszewie pod Radomiem. Jest jednym z najstarszych i chyba najpopularniejszym targiem nie tylko w Polsce, ale i w Europie.

DSC_0083a
Wstępy

               Wieść gminna niesie że handel końmi odbywa się tu nieprzerwanie od 1432 roku. Przywilej targowy nadał miastu sam król Władysław Jagiełło, jako podziękowanie za dostarczenie koni oddziałom maszerującym na wojnę z Zakonem Krzyżackim. W tamtych czasach targ organizowany był w majowe Święto Wniebowstąpienia Pańskiego. W 1633 roku król Władysław IV dekretem zmienił termin na pierwszy poniedziałek po środzie popielcowej. Drugi dzień był dniem „poprawin”. Dzień pierwszy, czyli wstępny dał nazwę targom, których tradycja trwa do dnia dzisiejszego.

                    Współczesny jarmark to swego rodzaju impreza handlowo – folklorystyczna. Handel i prezentacje głównie koni pociągowych, przyciągają miłośników, hodowców, wystawców, rolników oraz handlarzy nie tylko z kraju ale i z zagranicy. Organizowane są pokazy koni, konkursy, swe umiejętności prezentują szkółki jeździeckie, paradują zaprzęgi końskie. Niezwykłość targów podkreśla swoisty rytuał kupna – sprzedaży konia. Dokładne oględziny konia, pokaz jego walorów, przebijanie ceny i charakterystyczne przyklepanie to stałe elementy transakcji. Zakup kończy tzw. litkup, czyli odbywany na koszt nabywcy poczęstunek, gwarantujący nienaruszalność zawartej umowy.

                      W rzędach straganów rozstawionych wzdłuż ulicy prowadzącej do miejsca handlu końmi, eksponowane są akcesoria rymarskie, wyroby rzemieślnicze, sprzęt rolniczy, sztuka ludowa oraz potrawy regionalne. Jarmarkowi towarzyszą imprezy kulturalne upamiętniające tradycje narodowe i regionu, występują zespoły ludowe, kapele, gawędziarze. W 2012 roku jarmark uświetniły pokazy musztry kawaleryjskiej Stowarzyszenia Kawaleryjskiego, kultywującego tradycje 22 Pułku Ułanów Podkarpackich.

DSC_0022
Tiry oczekujące na załadunek

              Wstępy, niestety mają również swoją ciemną stronę. Targi przyciągają także kupców z krajów, w których konina jest wysoko cenionym mięsem, głównie z Włoch i Francji. W noc poprzedzającą targi do podstawionych tirów podjeżdżają okoliczni rolnicy, handlarze i sprzedają swoje konie. Ponieważ te zwierzęta są przeznaczone na rzeź, więc nie zawsze załadunek i transport  są humanitarne. Konie traktowane są jak towar i nierzadkie były przypadki znęcania się i niepotrzebnego ich cierpienia. Stąd obecność na targach przedstawicieli różnych organizacji walczących o godne traktowanie zwierząt, zwłaszcza tych, które czeka daleka droga do zagranicznych rzeźni.

                     Również w trakcie trwania samego jarmarku zdarzały się przypadki wynaturzeń. Tłumy oglądających, popisujący się handlarze, wszechobecny alkohol i najważniejszy „przedmiot” targów – konie – stłoczone między pojazdami, uwiązane ciasno do burt przyczep. Wszystko to powoduje, że są wystraszone, zrezygnowane, rozdrażnione i stanowi przesłankę do znęcania się i wypadków…

                    Pracownicy Fundacji oraz skrzyknięci za pośrednictwem internetu wolontariusze przyjeżdżają rokrocznie do Skaryszewa i protestują przeciwko przemocy wobec zwierząt, sprawdzają w jakich warunkach przewożone są konie, czy mają zapewnioną wodę, czy są właściwie traktowane. Wykupują niektóre zwierzęta. Tego typu akcje niewątpliwie przyczyniły się do zaangażowania i zwiększonego nadzoru służb porządkowych, weterynaryjnych i innych nad przebiegiem targów. 

Stanisław Masłowski - Jarmark koński
Akwarela – Jarmark koński

                           Chciałoby się aby tego typu imprezy były tak sielankowe jak na akwareli Stanisława Masłowskiego „Jarmark Koński”. Konie uwiązane do wozów zajęte konsumpcją siana stoją spokojnie, nie przejmują się zbytnio otoczeniem. Właściciele dobijają targów… Ale zmiana mentalności to długi proces i zapewne jeszcze wiele wody upłynie…

Albumy

DSC_0067a
Wstępy 2011
DSC_0110-1
Wstępy 2012
DSC_0051a
Wstępy 2013

Imprezy towarzyszące

DSC_0167b1
22 Pułk Ułanów
DSC_0142b1
Roch Kowalski

Click to rate this post!
[Total: 64 Average: 4.9]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *