Natura

Natura nie łamie swych praw
                         Leonardo da Vinci

Bagienne taplanie
Barwy jesieni
Bieszczady
Leśnie ostępy
Morza szum
Nad jeziorem
Wschody i Zachody
Wzdłuż rzeki
Zima trzyma