Kościół Pokoju

dsc_0847a
Kościół Pokoju w Świdnicy

                     W latach 1618 – 1648 w Europie Środkowej szalała pożoga wojenna. Przyczyną wybuchu wojny, zwanej trzydziestoletnią, był religijny konflikt miedzy katolikami i protestantami, który w krótkim czasie przeistoczył się w batalię o hegemonię na kontynencie europejskim. Państwa protestanckie i część katolickich dążyły do osłabienia potęgi katolickich Habsburgów na kontynencie. Wojna trzydziestoletnia spowodowała ogromne zniszczenia szczególnie terytoriów niemieckich i straty ludzkie, sięgające w niektórych krajach nawet połowy populacji. Zawarty w 1648 roku Pokój Westfalski zmienił oblicze Europy na wiele lat.

                     Jeden z punktów Pokoju Westfalskiego zobowiązywał cesarza Ferdynanda III. do wyrażenia zgody na budowę ewangelickich kościołów w księstwach dziedzicznych. Było to spowodowane faktem przejęcia przez katolików wszystkich kościołów  w tych księstwach. Jednak taki zapis w traktacie, zamieszczony dzięki wstawiennictwu króla Szwecji, Habsburgowie traktowali jako wymuszony akt tolerancji i dlatego udzielona przez cesarza zgoda nakładała dotkliwe ograniczenia. Zgodnie z cesarskim zarządzeniem kościoły mogły być ulokowane jedynie poza murami miasta, w odległości nie większej niż zasięg armatniego pocisku. Kształtem nie mogły przypominać tradycyjnej świątyni i nie mogły mieć wież ani dzwonów. Do budowy można było wykorzystać jedynie nietrwałe materiały, takie jak drewno, słoma, piasek i glina. Okres budowy nie mógł przekroczyć jednego roku.

dsc_0854a
Wnętrze Kościoła Pokoju

             Mimo takich obostrzeń wybudowano trzy tzw. Kościoły Pokoju, w Głogowie, Jaworze i Świdnicy. Jako pierwszy powstał Kościół Pokoju w Głogowie, który wyświęcono w Boże Narodzenie 1652 roku. Budowę Kościoła Pokoju w Jaworze rozpoczęto w kwietniu 1654 roku, a już pod koniec września następnego roku wyświęcono świątynię. Natomiast w Świdnicy kamień węgielny położono 23 sierpnia 1656 roku, a dokładnie rok później można było odprawić w nim pierwsze nabożeństwo. Kościół wzniesiono w systemie szachulcowym na planie krzyża greckiego. Trójnawowy korpus główny krzyżuje się w centrum kościoła z transeptem. W kolejnych latach stopniowo dobudowywano kolejne pomieszczenia: zakrystię, Halę Zmarłych, Halę Ślubów, Halę Polową. Obok kościoła postawiono dzwonnicę i szkołę ewangelicką. Na parterze i czteropoziomowych emporach mieści się 7500 osób, w tym 3000 miejsc siedzących. Najcenniejszymi elementami wnętrza są barokowe organy, ołtarz oraz ambona. Również w bezpośrednim otoczeniu kościoła zachowało się kilka wartościowych obiektów: dzwonnica, plebania, Dom Stróża i zabytkowy cmentarz.

                 Kościół Pokoju w Świdnicy jest jednym z dwu zachowanych tego typu obiektów w Europie, drugi stoi w Jaworze. Ze względu na olbrzymią wartość historyczną i artystyczną, w 2001 roku został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Zabytków Kultury UNESCO.

 Lokalizacja

Więcej

1) Kościół Pokoju
2) Wikipedia

Click to rate this post!
[Total: 42 Average: 4.9]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *