Żebra Żubra

Proponuję spacer dwiema ścieżkami edukacyjnymi: Żebra Żubra i Puszczańskie Drzewa (Drzewa Puszczy). Długość trasy nie przekracza 10 kilometrów. Czas przejścia około 3 godzin. Należy jeszcze przewidzieć nieco czasu na podpatrywanie zwierząt hodowanych w Rezerwacie Pokazowym Żubrów.

DSC_0110a
Ścieżka edukacyjna „Żebra Żubra”

Ścieżka prowadzi w przeważającej części przez podmokłe tereny puszczy. Wytyczony dukt częściowo uzbrojony jest w drewnianą kładkę, lecz niestety widać na niej ząb czasu. A po ulewnych deszczach lub topniejących śniegach, odcinki bez kładek stają się dosyć grząskie. Rowerzyści mogą raczej zapomnieć o przejechaniu tej trasy, chyba że lubią kolarstwo przełajowe i nieobce im noszenie roweru na plecach. Podmokły teren, jakość kładek, korzenie, konary i inne przeszkody skutecznie uniemożliwią pedałowanie.

Wędruje się głównie przez podmokłe lasy olszowe i olszowo-jesionowe, ale nie sposób nie zauważyć różnorodności okolicznych lasów, łagodnie przechodzących jeden w drugi. Obserwację ułatwiają, rozmieszczone wzdłuż drogi, tablice z informacjami dotyczącymi różnych gatunków roślin spotykanych na szlaku. Flora i fauna swoją różnorodnością zachęcają do zatrzymania się, oglądania i nasłuchiwania.

DSC_0136a
Żubr

Szlak Żebra Żubra kończy się przy wejściu do rezerwatu pokazowego. Tu chwila oddechu. Kupujemy bilecik i rozpoczynamy zwiedzanie. Możemy w wydzielonych zagrodach obejrzeć żubry, koniki polskie, jelenie, sarny, łosie, dziki i nieudaną krzyżówkę żubra z bydłem domowym, czyli żubronia.

Po zwiedzeniu specyficznego ogrodu zoologicznego, za bramą odnajdujemy żółte znaki, które doprowadzą nas ścieżką Puszczańskie Drzewa do Białowieży. Ścieżka prowadzi przez Rezerwat Krajobrazowy im. profesora Władysława Szafera. Idąc grądowymi lasami możemy podziwiać wśród olszy, kaliny i leszczyny okazałe, wręcz pomnikowe dęby, jesiony, lipy i graby.

Lokalizacja

Wejście na szlak znajduje się niedaleko północnej granicy Białowieży, przy drodze na Budy, będącej przedłużeniem ul. Zastawa. Zejście z drogi asfaltowej w leśną ścieżkę jest wyraźnie oznakowane zielonymi znakami i nie sposób go nie zauważyć. Szlak kończy się przy wejściu do Rezerwatu Pokazowego Żubrów, usytuowanego 200 metrów od drogi Białowieża – Hajnówka. Tu też zaczyna się żółty szlak Puszczańskie Drzewa, prowadzący przez rezerwat krajobrazowy, do parku pałacowego w Białowieży.

Więcej

  1. Białowieski Park Narodowy
  2. Białowieża Info

Click to rate this post!
[Total: 50 Average: 4.5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *