Grób Olbrzymów

W lesie, około pół kilometra na wschód od wsi Borkowo, znajduje się cmentarzysko megalityczne z okresu około 3500 lat p.n.e. Badania archeologiczne prowadzone w latach 30. XX wieku potwierdziły czasokres powstania megalitów w Borkowie.

DSC_1463a
Grób olbrzymów

Ściany komory grobowej, w kształcie nieregularnego prostokąta, tworzy 12 olbrzymich głazów narzutowych. Przykrywają je 4 potężne kamienie o długości 2 m i szerokości 1 m każdy. Do dziś nie wyjaśniono tajemnicy transportowania potężnych głazów i konstruowania z nich komór grobowych. Prawdopodobnie dolmen zbudowano dla dostojnika plemiennego, ale równie dobrze mogło to być także miejsce kultowe. Prochy zmarłych składano w grobowcu wielokrotnie, uprzątając poprzednie pochówki pod ściany komory.
W pobliżu istniejącego do dziś grobowca istniał jeszcze jeden podobnego typu. Jednak pod koniec XIX wieku został rozebrany przez poszukiwaczy skarbów. Niestety łup nie był obfity, gdyż wydobyto tylko kilka prehistorycznych kamiennych i krzemiennych narzędzi oraz kruchą ozdobę bursztynową. Warto zobaczyć również inną formę grobów megalitycznych – istniejące dwa grobowce bezkomorowe, które są zbiorowymi mogiłami ludności okresu pucharów lejkowych.
Za twórców megalitów uważa się plemiona z euroafrykańskiej gałęzi rasy śródziemnomorskiej. Kulturę ich nazywa się w archeologii kulturą pucharów lejkowatych. Utrzymywali się z hodowli zwierząt domowych i prymitywnego rolnictwa. Nie obce również im było zbieractwo, łowiectwo i rybołówstwo. Posługiwali się narzędziami z krzemienia, kamienia, kości, rogu i drewna. Opanowali również tkactwo i lepienie naczyń glinianych.

Dojazd

Jadąc drogą nr 205 z Bobolic do Sławna, w miejscowości Krąg należy skręcić w lewo na Komorowo. W Laskach skręcamy w prawo na Borkowo. Na początku wsi skręcamy zgodnie z drogowskazem w prawo w polną drogę i dojeżdżamy do megalitycznego grobowca.

Lokalizacja

Click to rate this post!
[Total: 58 Average: 4.7]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *