Świat bobra

                    Bobry, największe i bardzo rodzinne gryzonie Europy. Potrafią zbudować domek na wodzie, zatamować rzekę, stworzyć stawik i uzupełnić zapasy na zimę.

Bóbr

Do niedawna bobry uważano za szkodniki, podtapiające tereny leśne czy uprawne. Ceniono je ze względu na futro oraz mięso. Natomiast wydzielinę dodatkowych gruczołów płciowych – tak zwany „strój bobrowy” – już starożytni Grecy wykorzystywali jako lek na szereg dolegliwości. Obecnie jest gatunkiem chronionym. W końcu przekonano się o ich pozytywnym wpływie na renaturalizację krajobrazu, retencję wód i odtwarzanie śródleśnych bagien. W tworzonych przez bobry zbiornikach wodnych rozpoczynają się procesy torfowiskowe oraz pojawiają się rzadkie gatunki owadów wodnych. Działalność bobrów w znaczący sposób wpływa na ekosystem. Budowane przez bobry tamy zalewają znaczne połacie terenu i przyczyniają się do zmiany w ekosystemie zarówno flory, jak i fauny. Na niektórych terenach liczba bobrów jest jednak zbyt duża i uciążliwa dla rolników.

DSC_0292a
Żeremie

                  Bóbr najlepiej czuje się w wolno płynącej wodzie, której prąd nie utrudnia pływania i nie porywa zgromadzonych zapasów. Są aktywne głównie nocą – od zmierzchu do świtu. Zimą wydłużają sobie dobę z 24 do 29 godzin i dzięki temu czasami można je spotkać wędrujące w południe po lodzie. Wystająca spod futra część ogona bobra, zwana kielnią lub pluskiem, jest w kształcie zaokrąglonego skrzydła wiosła o ostrej krawędzi bocznej. Pokryta jest drobnymi, sześciobocznymi rogowymi łuskami. Ze względu na łuskę mięso bobrów w dawnych czasach jedzono w czasie postów. Ogon pełni głównie funkcję steru, ale jest też używany jako syrena alarmowa, uderzenie nim o wodę jest sygnałem ostrzegawczym dla innych bobrów. Na lądzie wykorzystują go jako podpórkę, a w czasie upałów jest głównym organem termoregulacji. Charakterystyczne siekacze mają około 12 centymetrów długości, pokryte są brunatnoczerwonym i bardzo twardym szkliwem. Rosną przez całe życie bobra i w zależności od potrzeb mogą być sekatorem lub siekierą. Dzięki nim bóbr potrafi ściąć i obrobić drzewo o średnicy ponad 70 centymetrów.

              
Bóbr najchętniej całe życie spędziłby na tym samym terytorium, wychowując potomstwo z jedną i ta samą partnerką. Żyją około dwudziestu lat w rytm pór roku. 

Click to rate this post!
[Total: 80 Average: 4.8]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *