Dzieła pośrednie


Zewnętrzną linię obrony, składającą się z jedenastu fortów, wzmacniały zamykające międzypola dzieła pośrednie. Budowano je, podobnie jak forty, w odległości 5 – 10 kilometrów od cytadeli, numerując od D-1 do D-9. Tylko nieliczne z tych obiektów zostały ukończone do czasu rozpoczęcia I wojny.

Wybudowane obiekty fortyfikacyjne: D-1 (Xa) – Wólka Smoszewska, D-2 (Xb) – Trębki Stare*, D-3 (XIa) – Tomaszówka, D-4 (XIc) – Strubiny, D-5 (XIIIb) – Falbogi*, D-6 (XIIIc) – Śniadówka*, D-7 (?) – Czarnowo*, D-8 (XVIc) – Czarnowo, D-9 (XVIIa) – Janówek, D-10 (XVIIIa) – Janówek.

* –  umocnienia nieistniejące

Dzieło D-1 (Xa) Wólka Smoszewska.

Jedno z dzieł pośrednich pierścienia zewnętrznego Twierdzy Modlin, wzniesione w latach 1912-1915 na wysokiej północnej skarpie Wisły. Teren pocięty głębokimi rowami fortecznymi i zakrzaczony. Oprócz ziemnych umocnień nie zachowały się żadne budowle. Obiekt jest wykorzystany na potrzeby działek rekreacyjnych, a grzbiety licznych wałów łączy współczesna sieć kładek. 

Dzieło D-9 (XVIIa) Janówek.

Jest to fortyfikacja pośrednia zewnętrznego pierścienia fortów Twierdzy Modlin. Została wzniesiona we wsi Janówek Pierwszy w latach 1912-1915 i weszła, wraz z fortami IV i XVII, w skład Grupy Fortowej „Janówek”. Właściwie były to koszary obronne, których budowy nie ukończono. W 1915 roku obiekt został wysadzony przez wycofujących się Rosjan. Do dnia dzisiejszego przetrwało niewiele. Tylko kilka żelbetowych bloków i pionowa ściana wykorzystywana jako ścianka wspinaczkowa. Natomiast otocznie fortu jest placem taktycznym do paintballa.

Dzieło D-10 (XVIIIa) Janówek.

Ostatnie z dzieł pośrednich Twierdzy Modlin, wzniesione w ramach budowy zewnętrznego pierścienia fortów w latach 1912-1915 i też nieukończone. Dzieło miało za zadanie osłaniać międzypole między Fortem XVII Janówek, a fortem XVIII Boża Wola. Betonowe dzieło piechoty jest jednym z najmniej znanych obiektów twierdzy. W 1915 roku, w momencie wycofywania się wojsk rosyjskich umocnienie zostało wysadzone, ale zachowało się w dosyć czytelnym stanie do dnia dzisiejszego. 

Click to rate this post!
[Total: 34 Average: 4.9]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *