Wersal Podlasia

               Na końcu opisu Podlasia umieściłem link do zdjęć najcenniejszego zabytku Białegostoku, czyli XVIII wiecznego Pałacu Branickich. Zbudowana, przez ambitnego hetmana Jana Klemensa Branickiego, rezydencja swoim przepychem dorównywała pałacom królów francuskich. Stąd spotyka się nazwy: Wersal Podlaski, Wersal Północy, Wersal Polski.

Więcej…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *