Archiwa kategorii: Dolny Śląsk

Cmentarz Żydowski

DSC_1037
Cmentarz Żydowski

   Stary Cmentarz Żydowski zlokalizowany przy obecnej ulicy Ślężnej we Wrocławiu założony został w połowie XIX wieku i zajmuje aktualnie powierzchnię około 5 hektarów. Był trzykrotnie powiększany co miało wpływ na jego wygląd, między innymi na dużą liczbę stawianych wyłącznie pod murami majestatycznych grobowców. Pierwszego pochówku dokonano w listopadzie 1856 roku, a ostatniego w 1942 roku. Nekropolia znacznie odbiega wyglądem od innych kirkutów dawnej Europy, szczególnie z terenów wschodnich, na co niemały wpływ miała tzw. haskala, czyli ruch intelektualny Żydów Europy Zachodniej, oraz pozycja społeczna członków lokalnej Gminy Żydowskiej. Stąd na wielu grobach widnieją napisy w języku niemieckim i świeckie symbole, a grobowce budowane z drogich materiałów przybierały monumentalne formy…

Więcej…

Ogród Japoński

DSC_0297
Ogród Japoński

            Ogród Japoński, położony na skraju Parku Szczytnickiego, stanowił perełkę Wystawy Sztuki Ogrodowej towarzyszącej Wystawie Stulecia w 1913 roku. Pomysłodawcą był ambasador cesarza Niemiec w Japonii hrabia Fritz von Hochberg. W projektowaniu i urządzaniu pomagał mu sprowadzony z Tokio mistrz japońskiej sztuki ogrodowej Mankichi Arai. Po zakończeniu Wystawy wypożyczone detale i tymczasowe pawilony usunięto, pozostawiając sam zarys założenia ze stawem, strumieniami i nasadzoną roślinnością. Pod koniec lat sześćdziesiątych i w pierwszej połowie siedemdziesiątych podejmowano pewne próby odnowy ogrodu, jednak prawdziwe prace rewaloryzacyjne rozpoczęto w 1995 roku. Przy wydatnej pomocy ambasady japońskiej i japońskich specjalistów od aranżacji ogrodowych stworzono ogród zaaranżowany zgodnie z japońską sztuką ogrodową…

Więcej…

Hala Stulecia

Dsc_0190a
Hala Stulecia

            Hala Stulecia to najważniejszy obiekt widowiskowo – sportowy historycznego kompleksu wystawowego zlokalizowany w Parku Szczytnickim. Hala powstała jako główny gmach okolicznościowej Wystawy Stulecia zorganizowanej dla uczczenia setnej rocznicy wydania przez Fryderyka Wilhelma III odezwy Do mojego ludu, wzywającej do czynnego oporu przeciwko Napoleonowi. Ogłoszony konkurs na obiekt wystawienniczy wygrał miejski architekt Wrocławia Max Berg, którego projekt prezentował olbrzymią halę o niespotykanej wcześniej konstrukcji. Kontrowersyjny koncept z żelbetowym przekryciem o największej na świecie rozpiętości wybudowano w niespełna półtora roku, a oficjalne odsłonięcie nastąpiło 20 maja 1913 roku…

Więcej…

Uniwersytet Wrocławski

DSC_0608a
Uniwersytet Wrocławski

                                       Uniwersytet Wrocławski jest jedną z najstarszych szkół wyższych Europy Środkowej, powstałą na mocy przywileju fundacyjnego podpisanego przez austriackiego cesarza Leopolda I w 1702 roku. Wrocławskie kolegium, nazywane zgodnie z cesarskim życzeniem Uniwersytetem Leopoldyńskim, było uczelnią dwuwydziałową – teologii katolickiej i filozofii. Dopiero sto lat później, dekretami króla Prus Fryderyka Wilhelma III, zostało przekształcone w nowoczesny Universitas Litterarum Vratislaviensis z pięcioma wydziałami: prawa, medycyny, filozofii, teologii katolickiej i teologii ewangelickiej.  W tamtych czasach filozofia obejmowała również wszystkie nowe dyscypliny, między innymi geografię, historię, muzykę, nauki ścisłe i rolne. Kolejny władca Fryderyk Wilhelm IV powołał katedrę języków i literatur słowiańskich…

Więcej…

Wrocław

DSC_0412a

               Wrocław, miasto o niezwykle bogatej historii, położone jest na Nizinie Śląskiej, nad Odrą i jej czterema dopływami. Historyczna stolica Śląska jest jednym z największych i chyba najładniejszych ośrodków miejskich w kraju. Mnogość zabytków architektonicznych reprezentujących różne epoki, liczne mosty, parki, organizowane imprezy kulturalne i sportowe  stanowią o atrakcyjności i przyciągają rzesze turystów. Z wież katedr św. Marii Magdaleny, św. Jana Chrzciciela, kościoła św. Elżbiety, czy tarasu Wieży Matematycznej UWr można podziwiać panoramę nie tylko miasta, ale całej Niziny Śląskiej aż po Sudety…

Więcej…

Kościół Pokoju w Świdnicy

dsc_0847a

     Zawarty w 1648 roku Pokój Westfalski zobowiązywał cesarza Ferdynanda III. do wyrażenia zgody na budowę ewangelickich kościołów w księstwach dziedzicznych. Zgodnie z cesarskim zarządzeniem kościoły mogły być zbudowane jedynie z materiałów nietrwałych, usytuowane poza murami miasta, w odległości nie większej niż zasięg armatniego pocisku. Kształtem nie mogły przypominać tradycyjnej świątyni i nie mogły mieć wież ani dzwonów. Okres budowy nie mógł przekroczyć jednego roku. Mimo takich obostrzeń wybudowano trzy tzw. Kościoły Pokoju, w Głogowie, Jaworze i Świdnicy. Jako pierwszy powstał Kościół Pokoju w Głogowie, który wyświęcono w Boże Narodzenie 1652 roku. Budowę Kościoła Pokoju w Jaworze rozpoczęto w kwietniu 1654 roku, a już pod koniec września następnego roku wyświęcono świątynię. Natomiast w Świdnicy kamień węgielny położono 23 sierpnia 1656 roku, a dokładnie rok później można było odprawić w nim pierwsze nabożeństwo…

Więcej…

Pogromca Napoleona

dsc_0966a
Mauzoleum feldmarszałka

                    Feldmarszałek Gebhard Leberecht von Blücher to jeden z ważniejszych pruskich dowódców okresu wojen napoleońskich. Przez żołnierzy nazywany „papą Blücherem” a przez złośliwych „Marszałkiem Naprzód”, ponoć była to najczęściej wydawana przez niego komenda. Podczas VI koalicji antyfrancuskiej został mianowany naczelnym wodzem armii Prus. Po zwycięskiej bitwie nad Kaczawą otrzymał tytuł księcia Wahlstatt (Wahlstatt – obecnie Legnickie Pole). W sławnej „bitwie narodów” pod Lipskiem dowodził prawym skrzydłem wojsk sprzymierzonych. Dzięki przedwczesnemu atakowi na pozycje francuskie związał walką część wojsk cesarskich niwecząc plan Napoleona i w konsekwencji doprowadzając do jego klęski. Przybywszy w ostatniej chwili ze swoją armią na pole bitwy pod Waterloo, marszałek uratował Anglików od niechybnej klęski i przypieczętował ostateczny upadek Napoleona…

Więcej…